English (UK)

Aikido za odrasle

Aikido za odrasle temelji se na aikido umijeću prihvaćanja, preusmjeravanja i kanaliziranja agresivne napadačke energije u fluidnu, relaksiranu, mirnu energiju.  Aikido je borilačka vještina koja potiče mir i suradnju, nema natjecanja. Aikido ujedinjuje um, duh i tijelo. Ukoliko neki od  elemenata nije prisutan i na njemu se ne radi, gubi se bit Aikida.

Aikido  često vježbamo u paru, pa je jako važno ukea (osobu na kojoj vježbamo tehnike) shvatiti kao osobu koja nam pomaže u napretku, a ne kao protivnika. Ovo je aikido primjer suradnje i timskog rada – uke vježba ukemi  (padove), a nage vježba tehniku. Frustracije su česta pojava na treningu, no tada je potrebno zaviriti u svoju dušu, biti potpuno iskren prema sebi, shvatiti i prihvatiti razlog naše frustracije, a to je najčešće ego, naš najveći protivnik. Prije ulaska u dojo preporuča se svima upoznavanje s  pravilima ponašanja u dojou, jer Aikido trening počinje prije ulaska u dojo. Vidimo se na TATAMIJU!

   
© AIKIDO-TATAMI