English (UK)
Nedjelja, 21 Travanj 2013 10:36

Što je Aikido

Aikido je japanska borilačka vještina koju je razvio Morihei Ueshiba (O `Sensei, što znači  „veliki učitelj“) u 1920-ima. Ueshiba se bavio raznim borilačkim vještinama prije nego što je osmislio aikido. Riječ aikido u sebi nosi sljedeće značenje: Ai-Harmonija/Ljubav, Ki-Energija, Do-Put, a prevodi se kao „način spajanja s fundamentalnom energijom Univerzuma“ - postignuće u životu kada su duhovne energije života u harmoniji i nema konflikta.

Istinsko značenje aikida može se razumjeti samo ako je osoba u miru sama sa sobom i svojom okolinom, tj. kada samu sebe prihvaća takvu kakva zaista jest, ali kako je O Sensei kazao „Riječi ne mogu temeljno opisati i dočarati aikido – istinsko značenje aikida može se doživjeti samo kroz naporan trening..“
 „ Kontrolirati agresiju bez nanošenja ozljede je Umijeće Mira“, tako glase riječi Ueshibe Senseija. Dakle, cilj aikida nije natjecanje s protivnikom, već suradnja, tj. prihvaćanje energije protivnika i kanaliziranje negativne energije u mirno razrješavanje sukoba. Što to zapravo znači? Znači da nema borbe. Aikido sa svojim stavom potiče i promiče zdravo ponašanje, zdrav način života. U današnjem svijetu agresije i nasilja takav način razmišljanja prijeko je potreban. Aikido pomaže polaznicima da razviju poštovanje prema sebi i drugima, predanost, ustrajnost, skromnost, kao i spoznaju vlastite vrijednosti, uči ih disciplini i časti te poštovanju etikete dojoa (vježbalište), svjesnosti i uvažavanju okoline u kojoj žive, razvija koncentraciju i usredotočenost. Sve navedene vještine i stavovi koriste polaznicima u vlastitom životu. Za ozbiljno i učinkovito studiranje aikida nužno je potrebno trenirati u odgovarajućoj poticajnoj atmosferi, koja se postiže prethodnim upoznavanjem polaznika s pravilima ponašanja u dojou. Ovo je put razvijanja solidarnosti i tolerancije, uzajamnog razumijevanja.
Dakle, još jedan važan aspekt aikida je društveni aspekt. Dijeliti iskustvo, učiti i pomagati drugim aikidokama stvara nova prijateljstva, što obogaćuje svakoga, kako u društvenom smislu, tako i u smislu prihvaćanja i izlaženja na kraj s različitim energijama-ki.
Tako da je aikido istovremeno mističan i inspirirajući, stimulirajući i opuštajući. To je neagresivna borlačka vještina koja u sebi nosi poniznost i znači duhovni i fizički rast i razvoj istinske aikidoke. Ova vještina u sebi nosi dualizam, koji je potrebno shvatiti i prihvatiti kako aikido ne bi ostao samo prazna plastična tehnika, baš kao i život.

Više u ovoj kategoriji: Morihei Ueshiba »
   
© AIKIDO-TATAMI